VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

  • Vi håller fyra stadgeenliga MÅNADSMÖTEN: januari, mars (årsmöte), augusti, november (budgetmöte) med dagordning - protokoll  - information och lottdragning
  • Vi arrangerar fyra TRIVSELTRÄFFARfebruari,  april,  september, oktober med bl a underhållning - sång & musik -  filmvisning - information - lottdragning och samvaro
  • Program och Underhållning vid MÅNADSMÖTEN eller TRIVSELTRÄFFAR: se fliken "Infohäfte"  eller fliken "Kalender"!
  • Mötena-Trivselträffarna hålls sista måndagen i varje månad (inte i maj, juni, juli och december).
  • I entréavgiften 50 kr ingår UNDERHÅLLNING, ENTRÉLOTT och FÖRTÄRING
  • Kaffe serveras från 15.00. Mötet - Trivselträffen börjar 15.30. Välkomna!
  • Förhandsanmälan senast onsdag veckan före möte/träff till M-L Sjögren 0707-164930 eller Eivor Lundström 040-451226.

Månadsmöten  -  Trivselträffar  - Övrigt  -  Lotterier    

Månadsmöten Trivselträffar

Bäckagården.

Lars Ekblad