VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Månadsmöten - Trivselträffar - Lotterier

Lotterier

Bengt Ericson

Månadsmöten Trivselträffar

Bäckagården

Lars Ekblad

  • Vi håller fyra stadgeenliga MÅNADSMÖTEN: januari, mars (årsmöte), augusti, november (budgetmöte) med dagordning - protokoll - information och lottdragning

 

  • Vi arrangerar fyra TRIVSELTRÄFFAR: februari, april, september, oktober med bl a

underhållning - sång & musik - filmvisning - information - lottdragning och samvaro

 

  • Program/Underhållning vid MÅNADSMÖTEN eller TRIVSELTRÄFFAR: se fliken "Månadsblad" för aktuell månad eller fliken "Kalender"!

 

  • Mötena/Trivselträffarna hålls sista måndagen i varje månad (inte i maj, juni, juli och december)

 

  • I entréavgiften 50 kr ingår UNDERHÅLLNING, ENTRÉLOTT och FÖRTÄRING

 

  • Kaffe serveras från 15.00. Mötet/Trivselträffen börjar 15.30. Välkomna!