Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna fyra olika försäkringar.

Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under gemensam beteckning: PRO Försäkringar

 

 

 

(Ett stort dokument, kan ta tid att läsa hem!)

 

PRO Samlingsförsäkring i Folksam: I medlemsavgiften ingår även en försäkring om olyckan skulle vara framme under färd till och från, samt deltagande i alla PRO:s verksamheter.

 

PRO Skanör-Falsterbo 2018-01-09