VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Funktion

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnr Ort

Tele

Mobil

e-mail

Vald

Till

Revisor

Björck

Bertil

Malmöv. 8 A

239 34 S


0705-772319

2018

2020

Revisor

Engvall

Jan

Stjernbergs sträte 12

239 33 S

474142

0708-256184

2019

2021

Rev.suppl

Wiberg

Anette

Slåtterv. 37

239 31 S


0709-473435

2019

2021Valberedn

Nerheden

Börje

Magnus Hökares gr 4

239 35 S


0706-601794

2019

2020

Valberedn

Rosén

Gunvor

N Sparvstyckev 23 B

239 32 S


0734-416081


2019

2020

Valberedn

Ericson

Bengt

Slåtterv. 28

239 31 S


0709-452415

2019

2020

S=Skanör


Revisorer och Valberedning