VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Kalender 2019 Styrelsemöten - Månadsmöten - Trivselträffar - Underhållning - Fester

Månadsmöten och Trivselträffar - kaffe från kl 15:00, mötesstart kl 15:30

2019-01-08

Valberedning

2019-01-28 Månadsmöte

Karin Laserow- auktionist i TV

Karin berättar om TV-auktioner

2019-02-06

Nomineringar

2019-02-25 Trivselträff

Rolf Axel Nordström, Ängavallen

Med kärlek o omsorg om djur o natur

2019-03-06

Planering Årsmöte

2019-03-25 ÅRSMÖTE

"Banka-Bengt" Hansson

Års- & Månadsmöte. Sedvanliga årsmötes-förhandlingar. Dokumenten finns att hämta från 10/3 i Bäckagårdens reception!

Banka-Bengt:

"Skrönor och berättelser om Skanör o Falsterbo"

2019-04-03

Final inför sommaren

Manus till "Höstlövet"

2019-04-29 Trivselträff

Mikael Neumann -entertainer

Sång och underhållning

 

 

Sommaruppehåll

 

 

2019-08-07

Uppstart höstverksamheten

2019-08-27 Månadsmöte

 

 

2019-09-04

Start planering år 2020

2019-09-24 Trivselträff

 

 

2019-10-02

Planera Julmingel

Manus "Vårlöken 2020

2019-10-29 Trivselträff

 

 

2019-11-06

Planering HÖSTMÖTE

Budget & V-plan 2020

2019-11-26 Höstmöte

Verksamhetsplan & Budget 2020

Luciafirande

 

 

2019-11-29

Julmingel på Bäckagården