PRO-Resor
  • 15/11 Heiligenhafen 450 kr. Sista anmälningsdag 15/10 (Inköp MAX 65 kg per person)
  • 3/12 Julmarknad 460 kr på Malmö Museum med julbord på Annebergsgården. Sista anmälningsdag 27/10

 

 

  • Info och anmälan: Lars Ekdahl 0709-60 32 79, mail: ordfprosf@gmail.com
  • Betalning ska ske till bankgiro 5501-4534 senast 5 dagar efter anmälan
  • Reseanmälan är ogiltig om betalning inte sker i rätt tid
  • Anmälan är bindande
  • Arrangör samtliga resor är RP-resor
  • Återbetalning: Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) eller annat förhinder kan återbetalning endast ske via egen ersättare (medlem)

Resor 2017

Lars Ekdahl