• 22/5 Blekinge - utflykt endagarsresa 625 kr - 10% rabatt = nettopris 563 kr, anmälan senast 23 april

 

  • Info och anmälan: Lars Ekdahl 0709-60 32 79, mail: ordfprosf@gmail.com
  • Betalning ska ske till bankgiro 5501-4534 senast 5 dagar efter anmälan
  • Reseanmälan är ogiltig om betalning inte sker i rätt tid
  • Anmälan är bindande
  • Arrangör samtliga resor är RP-resor
  • Återbetalning: Vid sjukdom (läkarintyg erfordras) eller annat förhinder kan återbetalning endast ske via egen ersättare (medlem)

Resor

Lars Ekdahl