PRO_nodnr

VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

"UPPSIKT VELLINGE"  OM...

Pågående brott (skadegörelse, brand, inbrott)

 • Ring 112
 • Försök håll uppsikt över förövarna och vart de tar vägen
 • Anteckna eventuellt registreringsnummer om de är motorfordonsburna

Upptäckt skadegörelse på kommunal egendom (t ex skola, bibliotek eller sporthall)

 • Ring kommunens väktare Sydsec Bevakning, 046-271 82 40

Upptäckt skadegörelse på annan egendom (t ex busskur, gatlyktor, vägskyltar)

 • Ring polisen 114 14

Stökiga ungdomsgäng

 • Om fredag- eller lördagskväll före kl 01.00:
 • Ring fältgrupperna:
 • Skanör/Falsterbo 0709-42 55 39
 • Höllviken 0733-55 58 17, 0733-55 58 18
 • Vellinge 0709-91 50 93
 • Kl 22-05:
 • Ring Sydsec Bevakning, 046-271 82 40

Allmänna tips och synpunkter

 • Klotter och liknande
 • Notera reg-nummer, tid och plats och maila informationen tips@vellinge.se
 • 020-99 11 99 (Polisens tipstelefonsvarare, dygnet runt)

NÖDINFORMATION