VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Funktion

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnr Ort


Mobil

e-mail

Vald

Till

Ordförande - AU - Resor

Ekblad

Lars

Plejelv. 30

239 31 S


0709-603279

2018

2020

Kassör - AU

Moberg

Kerstin

Skräddarebyn 2 D

218 42 B


0704-937835

2018

2020

Sekreterare - AU

Ericson Erch

Birgitta

Slåtterv. 28

239 31 S


0708-472400

2019

2021

Studier - AU

Cederholm

Birgitta

Falsterbov. 91 D

239 40 F


0706-471768

2018

2020

IT - Infohäfte - AU

Lundberg

Bengt

Stiltjev. 3

239 42 F


0702-228102

2019

2020

Ledamot - Festkom.

Börjesson

Ulla-Britt

Skördev. 24

239 31 S


0705-300822

2019

2021

Ledamot - Lokalbokn

Sjögren

Marie-Louise

Anette Jorde. gr 8

239 35 S


0707-164930

2019

2021

- Annonsörer

?

?

AU = styrelsens arbetsutskott
S=Skanör

F=Falsterbo

B=Bunkeflo- strand