Månadsmöten  -  Trivselträffar  - Övrigt  -  Lotterier    

- Månadsmöten - Trivselträffar

på Bäckagården

  • Vi har fyra stadgeenliga MÅNADSMÖTEN med dagordning - protokoll  - information och lottdragning: januari & mars (=årsmöte) & augusti & november (=budgetmöte)


  • Vi arrangerar fyra TRIVSELTRÄFFAR med bl a underhållning - sång & musik -  filmvisning - information - lottdragning och samvaro: februari & april & september & oktober


  • Program och Underhållning vid MÅNADSMÖTEN eller TRIVSELTRÄFFAR: se fliken "Infohäfte"  eller fliken "Kalender"!


  • Mötena/Trivselträffarna hålls sista måndagen i varje månad (inte i maj, juni, juli och december).


  • I entréavgiften 50 kr ingår UNDERHÅLLNING, ENTRÉLOTT och FÖRTÄRING


  • Kaffe serveras från 15:00. Mötet /Trivselträffen börjar 15.:0. Välkomna!


  • Förhandsanmälan senast onsdag i veckan före möte/träff till Ulla-Britt Börjesson 0705-30 08 22 eller Eivor Lundström 040-451 226