Funktion Namn

AU

Adress

Postnr Ort

Mobil

e-mail

Vald

Till

Ordförande

Lars Ekblad (avlidit feb 2020)

x

2018

2020

Kassör

Kerstin Moberg

x

Sundholmsg 18 lgh 1001

216 41 Limhamn

0704-937835

2018

2020

Sekreterare

Birgitta Ericson Erch

x

Slåttervägen 28

239 31 Skanör

0708-472400

2019

2021

Studier

Birgitta Cederholm

x

Falsterbovägen 91 D

239 40 Falsterbo

0706-471768

2018

2020

IT - Infohäfte

Bengt Lundberg

x

Stiltjevägen 3

239 42 Falsterbo

0702-228102

2019

2020

Ledamot - Festkommittén

Ulla-Britt Börjesson

Skördevägen 24

239 31 Skanör

0705-300822

2019

2021

Ledamot - Lokalbokning

2019

2021

AU = Arbetsutskottet