FunkRevVal

VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Funktion

Namn

Adress

Postnr Ort

Mobil

e-mail

Vald

Till

Revisor

Bertil Björck

Malmövägen 8 A

239 34 S

0705-772319

2018

2020

Revisor

Jan Engvall

Stjernbergs sträte 12

239 33 S

0708-256184

2019

2021

Rev.suppleant

Anette Wiberg

Slåttervägen 37

239 31 S

0709-473435

2019

2021

Valberedning

Börje Nerheden

Magnus Hökares gränd 4

239 35 S

0706-601794

2019

2020

Valberedning

Gunvor Rosén

N Sparvstyckevägen 23 B

239 32 S

0734-416081


2019

2020

Valberedning

Bengt Ericson

Slåttervägen 28

239 31 S

0709-452415

2019

2020
S=Skanör

Revisorer och Valberedning