VELLINGE KOMMUNS AKTIVITETSCHECK TILL PENSIONÄRER 75 ÅR OCH ÄLDRE

Vellinge kommun har för 2020 till kommunens alla pensionärer 75 år och äldre, skickat brev ang aktivitetscheck på 500 kr

  • PRO Skanör-Falsterbo är godkänd ”Aktivitetsutförare”, dvs du kan använda checken som betalning för att delta i våra aktiviteter 2020
  • Checken kan nyttjas hos oss för flera aktiviteter bokade vid samma tillfälle inom ramen för 500 kr
  • Bokar du flera aktiviteter med totalkostnad över 500 kr får du betala överskjutande belopp kontant
  • Ingen återbetalning vid totalkostnad under 500 kr. Du lämnar checken när Du deltar i bokad aktivitet
  • Du kan betala "Månadsmöten - Trivselträffar - Resor - Teaterbesök - Kurser" med aktivitetschecken!
  • Mer information:  ring ordförande