BliMedlem

VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA - DÄRFÖR BEHÖVS DU SOM MEDLEM!

Du kommer att ha mycket nytta och nöje av ditt medlemskap i PRO.

Vem kan bli Medlem?

  • Alla som uppbär någon form av pension kan bli medlemmar i PRO
  • Det gäller ålderspension, sjukersättning, avtalspension, änkepension, efterlevnadspension
  • Ej pensionär men som är maka, make eller sambo med PRO-medlem, kan bli medlem i PRO

Vad får Du för medlemsavgiften?

  • Som medlem får du tidningen PRO Pensionären (ett ex per hushåll), utkommer 9 gånger per år
  • I medlemsavgiften ingår en olycksfallförsäkring. Gäller vid PRO-arrangemang eller när man är på väg till eller från
  • Som medlem kan man teckna PRO:s förmånliga medlemsförsäkringar
  • Som medlem kan man delta i alla föreningsaktiviteter, studera med PRO-rabatt vid PRO:s Folkhögskola i Gysinge
  • Du har även rabatt på Grand Tours resor

Medlemsavgift: 315 kr per år f.n.

Medlemskap: Genom att anmäla dig som medlem accepterar du att ingå i PRO:s centrala datorbaserade medlemsregister. Registret används av PRO internt och säljs inte vidare till andra.

Om du vill bli medlem: Skicka ett mail med uppgift om: För- & efternamn, Bostadsadress (gata, postnr & ort), Telefon, Personnummer, ev e-mailadress

Medlemskap