Försäkringar

Försäkringar

Genom PRO Försäkringar, som erbjuds alla medlemmar i PRO, kan du teckna fyra olika försäkringar.

Medlemsförsäkringarna ges av olika bolag, men går under gemensam beteckning: PRO Försäkringar

                                                               
                                           (Ett stort dokument, kan ta tid att läsa hem!).PRO Skanör-Falsterbo 2019-01-07

PRO Samlingsförsäkring i Folksam:

I medlemsavgiften ingår även en försäkring om olyckan skulle vara framme under färd till och från, samt deltagande i alla PRO:s verksamheter.

Kontakta Kundtjänst

Samtliga försäkringar förmedlas av Söderberg & Partners, som även sköter försäkringsadministration och kundtjänst.


Telefon: 060-740 24 90

E-post: pro@soderbergpartners.se