Näsets Läkargrupp erbjuder vaccination mot bältros!

CORONA-PANDEMIN HAR STÄLLT TILL DET UNDER 2020!

DET TRADITIONELLA ÅRSMÖTET I MARS BLEV INSTÄLLT. Och det blir inte av!

Många lokala föreningar har tvingats ställa in årsmötet.

Förbundsstyrelsen har tillfälligt ändrat förbundets stadgar så att lokal föreningsstyrelse

kan genomföra en "Per Capsulam-omröstning betr 2019 års verksamhet" senast okt 2020.


Och styrelsen har nu genomfört en lokal Per Capsulam-omröstning

så nu är det uppskjutna Årsmötet avklarat!

Uppdraget för nuvarande styrelseledamöter

förlängs fram till kommande Årsmöte 2021.

All föreningsverksamhet är inställd tills vidare.


Styrelsen PRO Skanör Falsterbo 2020-09-22

Uppdaterad 2020-10-09

Ansv utgivare: Ordförande

Webmaster: Bengt Lundberg

Bankgiro 5501-4534