PRO_ProvaPå

VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

Medlemmar

Medlem i PRO Skanör-Falsterbo äger företräde till föreningens Års-, Månads- och Trivselmöten, fester och alla andra aktiviteter och kurser samt har att erlägga förekommande aktivitetsavgift

Ej medlemmar

Ej medlem erbjuds "Prova på" vid max 2 tillfällen, exempelvis  Månads- och Trivselmöten, fester och/eller andra aktiviteter och kurser. Betalar fastställd "Prova-på-avgift" för det aktuella deltagandet. Har ingen rösträtt vid föreningens Års-, Månads- och Trivselmöten eller andra aktiviteter

Samverkan

Vissa arrangemang sker tillsammans med Armeria. Arrangemangen är då öppna för medlemmar i PRO S-F & Armeria.

Anmälan

Deltagaranmälan görs till resp ansvarig ledare (aktivitet, deltagarnamn, adress och personnummer ska noteras)

Studiecirklar

Våra aktiviteter bedrivs i studiecirkelform där så är möjligt

För få ...

Förbehåller oss rätten att ställa in aktivitet vid för få deltagare för viss aktivitet. Inbetald avgift återbetalas

För många ...

”Dubbleringar” av vissa aktiviteter kan bli aktuella att genomföra om intresset blir stort

Betala avgift

Görs direkt till ansvarig ledare senast vid kursstart. Kvitto på inbetald avgift erhålls

Kostnader

Externa litteratur- & materialkostnader ingår inte i kursavgiften (om inte annat anges i kursbeskrivningen)

Kallelse

Respektive ledare svarar för att anmälda deltagare får besked om startdag och tidpunkt

Avboka

Avbokar du senast en vecka före start debiteras 50 kr. Vid avbokning kortare än 1 v före start debiteras halv kursavgift

Personuppgift

Registrering namn, adress, personnr & studiecirkel/aktivitet görs när du anmält dig. Behövs för cirkelredovisning

Studietimma

En studietimma = 45 minuter

Försäkring

I PRO:s medlemsavgift ingår olycksfallförsäkring. Gäller vid PRO-arrangemang eller när man är på väg till eller från


Rätt att delta vid möten och aktiviteter