PRO VILL

VÄLKOMMEN TILL PRO SKANÖR-FALSTERBO

PRO vill ...

 • organisera alla pensionärer, oavsett pensionsform, inom en riksorganisation
 • som intresseorganisation och inom ramen för förhandlingsrätten, påverka lagstiftningen, så att den garanterar god äldrevård
 • verka i samhällsarbetet utan partipolitiska bindningar
 • respektera den enskilde medlemmens anslutning till politiska och andra organisationer
 • främja pensionärernas kulturella och social intressen
 • stimulera pensionärerna genom fritidsaktiviteter i form av studier, hobby, motion och andra verksamheter

Du kan ...

 • delta i roliga och intressanta PRO-aktiviteter. Vi bedriver flera verksamheter i form av möten, studiecirklar, kultur, sång, matlagning, akvarellmålning, friskvård, dans, gymnastik, boule, canasta m.m
 • utnyttja det kursutbud som PRO erbjuder genom studier vid PRO:s folkhögskolor i Gysinge och Stockholm. Vill Du veta mer, kan Du gå in på skolans hemsida www.pros.fhsk.se eller ta kontakt med Din PRO-förening
 • delta i resor som arrangeras av PRO:s reseföretag SeniorResor eller av PRO Skanör Falsterbo
 • teckna förmånliga försäkringar som PRO-medlem

Du får ...

 • tidningen PRO-pensionären med 10 nr per år

Du som ...

 • ännu inte är pensionär, men är gift eller sambo med PRO-medlem är också välkommen som medlem. Medlemsavgift 290 kr/år
 • är medlem i annan PRO-förening kan ansluta Dig till PRO Skanör-Falsterbo till en kostnad av 75 kr/år

Vi ...

 • har ett rikt utbud av aktiviteter att erbjuda Dig, anordnar resor och utflykter, hjälper andra pensionärer genom PRO-kontakt
 • bedriver en omfattande utbildning av förtroendevalda i föreningarna genom PRO-Skånedistrikt

Vi har roligt! Vi känner oss inte gamla! PRO ger gemenskap och goda vänner!  Du är alltid välkommen hos oss!

Vad vill vi?